CANINEOPAT®

Canineopat®

En certifierad canineopat® är en skyddad yrkestitel för hundfysioterapeuter som utbildats på UPH (utbildningscentrum för professionell häst/hund och humanvård.)

 

Denna utbildningen är unik då den är den första KU-godkända hundfysioterapeututbilning som ligger under statlig tillsyn och vart tredje år måste en canineopat® avlägga både skriftligt och muntligt prov för att få behålla sin certifiering. Man kan kalla det en kvalitétskontroll.

 

Utbildningen är heltidsstudier under ett års tid. och innefattar bl a:

 

Anatomi och fysiologi

- Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner.

- Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.

- Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.

 

Biomekanik

- Kunskaper i rörelseförmåga och aktionspotential. Orsaksdiagnostik kopplad till kroppens rörelseapparat orsakad av muskulära dysfunktioner. Kroppsmedvetenhet.

 

Rehabilitering

- Posttraumatisk, postoperativ vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering. Behandlingsmetoder.

 

Praktik

- Teoretisk samt praktisk kunskap i hundmassage.

 

Patologi

- Grundläggande sjukdomslära.

 

Näringslära

- Grundläggande kunskaper i samverkan med människan.

 

Etologi

- Grundläggande kunskaper i hundens beteende i flock, som enskild individ samt i samverkan med människan.